FORFATTARSTUDIUM: Universitetet i Søraust-Noreg i Bø har god søking til forfattarstudiet.
FORFATTARSTUDIUM: Universitetet i Søraust-Noreg i Bø har god søking til forfattarstudiet.

Fornøgd med løysinga for historie

Histore blir nettstudie ved universtietet i Bø

Dei tilsette i Bø er fornøgd med den løysinga for historiestudiet ved universitetet i Bø som styret vedtok torsdag denne veka.

Det opplyser Jens Johan Hyvik og Nils Ivar Agøy, begge professorar ved historiestudiet i Bø.

Som varsla i juni hadde styret ved Universitetet i Søraust-Noreg ein gjennomgang av  studietilbodet ved institusjonen dei komande åra.

Den løysinga som er vedteken vil seie at det blir nett- og samlingsbasert studium i Bø. Det vil ikkje bli teke opp studentar som studerer historie på heiltid i Bø.

Me kjem tilbake med meir om saka i papiravisa.