181122 Sauherad barne- og ungdomsskole Ungdomsrådet 1

– Me treng ny skule nå!

Barn og unge i Sauherad kan ikkje vente lenger på ny skule, meiner Ida-Emile Øien Dalen (f.v.), Per Norendal, Elin Nordskog Rønningen og Tilde Grendahl Holmvik i Ungdomsrådet i Sauherad. Foto: Christina Silseth

Meldinga frå Ungdomsrådet i Sauherad til politikarane er krystallklar: Ny skule må bli prioritert nå!

Elevane på Sauherad barne- og ungdomsskole fortel om ein skulekvardag med bøtter i gangen for å samle vatn frå taket, dropar i hovudet frå vasslekkasjar, søppelsekkar i vindauga i mangel av gardiner for å stenge ute sollys og varme, raklete stolar og beskjed om ikkje å skrape i veggar fordi dei inneheld asbest.

Blir ny skule utsett igjen, er ungdomane bekymra for kor lang utsetting det kan bli.

– At kommunen skal ha råd til ny skule om eit år viss me ikkje har råd nå, det trur me ikkje noko på, seier Per Norendal i Ungdomsrådet.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på nett for abonnentar.