190110-USN-Minne-to-studentar-07-b-frste-1-1

Tilbake til kvardagen

Instituttleiar Annette Bischoff opplyser at undervisninga har starta opp, med nokre få unnatak.

Etter at studentar og tilsette hadde to minutt i stillheit for å minnast Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen som vart drepne i Marokko, starta studia ved universitetet opp igjen. Instituttleiar Annette Bischoff seier det er rom for frustrasjon og gråt.

Filmen som viser drapa av dei to studentane er spreidd til elevar ved ungdomsskulen, stadfester assisterande rektor ved Bø ungdomsskule, Jørgen Kåsa. Skulen har no orientert foreldra.  Politiet i Bø har ikkje fått melding frå nokon som har fått filmen.