190110 Nes kyrkje Trond Haugen 1

Brannsikrar kulturskattar

Kyrkjeverge i Sauherad, Trond Haugen, i koret på Nes kyrkje frå 1180. Foto: Gro B. Røiland

I løpet av året skal to av Midt-Telemarks tre mellomalderkyrkjer bli sikra mot brann. Nes kyrkje og Bø gamle kyrkje, begge frå 1180-talet, skal få installert sprinkelanlegg.

Brannsikring av Nes kyrkje er kostnadsberekna til i overkant av 1,8 millionar kroner. Riksantikvaren bidreg med 800.000 kroner. Sauherad kommunestyre løyvde i samband med budsjettbehandlinga før jul resterande 1,1 millionar kroner.

I Bø er sikringstiltaka i gamlekyrkja estimert til 1.150.000 kroner. Her bidreg Riksantikvaren med 550.000 kroner, Bø kommune med 550.000 kroner og Bø sokneråd med 50.000 kroner.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på boblad.no