190110-FUB-FUG-tilsette-Bø

Nye på jobb i FUG og FUB

F.v. på biletet ser me Jørn Aabø, Marianne Dahlseng, Marianne Rørh Fehn og Asbjørn Tolo. Foto: FUB/FUG

I fjor blei det flytta statlege arbeidsplassar til Bø frå Oslo.

Sekretariatet til Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) og Foreldreutvalet for barnehagar (FUB) er på plass i Bø, og med det har lokale innbyggjarar fått nye jobbar frå januar.

Jørn Aabø frå Notodden skal ha ansvar for økonomi og rekneskap. Marianne Rørh Fehn frå Lunde kjem frå stilling som dagleg leiar i Sandvoll barnehage og blir rådgjevar i FUB og Asbjørn Tolo blir rådgjevar i FUG. Han er lærar på Sauherad barne- og ungdomsskole.

Sekretariatet består av ti medarbeidarar og blir leia av Marianne Dahlseng som starta i jobben 1. oktober i fjor.