HELSING FRÅ SJUKEHEIMSLEIINGA. Einingsleiar for institusjonane i Midt-Telemark kommune, Martin Ytreland, takkar for forståinga frå pårørande i ei spesiell tid. Her er han med nokre av dei tilsette I Sauherad. Biletet er tatt i samband med ein tidlegare reportasje i Bø blad som ikkje dreide seg om koronakrisa.
HELSING FRÅ SJUKEHEIMSLEIINGA. Einingsleiar for institusjonane i Midt-Telemark kommune, Martin Ytreland, takkar for forståinga frå pårørande i ei spesiell tid. Her er han med nokre av dei tilsette I Sauherad. Biletet er tatt i samband med ein tidlegare reportasje i Bø blad som ikkje dreide seg om koronakrisa.

Vellykka med heiltidskultur

Einingsleiar Martin Ytreland har god støtte frå dei tilsette på bygdeheimen i heiltidskulturprosjektet. Bak f.v. Hilde Verpe, Hanne Mathilde Kigen og Hanne Rugtvedt. Foto: Gro B. Røiland

På Sauherad bygdeheim er tolvtimarsvakt kvar fjerde helg blitt normen. Det trivst tilsette og bebuarar godt med.

Sidan 2016 har Sauherad jobba med å få heiltidskultur inn i Sauherad kommunes helse- og omsorgsarbeid. Enkelt sagt handlar det om å sette brukaren i fokus og gje betre tenester, gjera deltidsstillingar om til fulltid og styrke grunnbemanninga med færre ufaglærde og fleire faglærde.

Turnus med lange helgevakter er ein del av kabalen. Nå går dei fleste tilsette tolv timars vakter kvar fjerde helg.

Les meir om heiltidskulturprosjektet i Sauherad i papiravisa eller i e-avisa på boblad.no.