190221-Sauherad-formannskap-Wenche-Karin-Akkerhaugen

Reagerer på forslag om kommunehussal

Ikkje etter avtala. Wenche Akkerhaugen viser til at det står i intensjonsavtala at ein skal bruke kommunehusa.

– Det er sterke reaksjonar på forslaget om å selje kommunehuset på Akkerhaugen. Det var ikkje dette me gjekk til val på.

Det seier Wenche Akkerhaugen, kommunestyrerepresentant frå Høgre, i Sauherad. 

Det er debatten rundt kvar ein skal lokalisere tenester i nye Midt-Telemark kommune ho viser til.

Som Bø blad skreiv i førre veke  har fellesnemnda og partssamansett utval diskutert dette i to møter utan å kome fram til nokon konklusjon. Frå administrasjonen si side er det skissert to alternativ.

Les meir i papiravisa eller i eavisa på nett.