190228 Bø bibliotek Mia Bråthen 1

Bø bibliotek held stand

Bibliotekar Mia Bråthen ved Bø bibliotek har om lag hundre besøkande innom kvar vekedag biblioteket er ope. Foto: Gro B. Røiland

Bø bibliotek held stand både når det gjeld utlån og besøk. I 2018 hadde folkebiblioteket i Bø 20.869 besøkende og eit snitt på om lag hundre besøkande om dagen.

Utlån til barn auka frå 2017 til 2018, mens det til vaksne gjekk litt ned.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på nett. Der kan ein også lese kva for bøker og filmar som var mest populære i 2018.