190314-PSU-fn-190308-20-

Kuttar i ordførarløna

Per Simon Slettebø (t.h), Senterpartiet, meiner belastninga er mindre på ein ordførar som ikkje må forlateheimen. Tom Ivar Gravklev t.v.

Ordføraren i Midt-Telemark kommune får 90 prosent av løna til ein stortingsrepresentant, ikkje 100 prosent slik innstillinga var.

Det vart resultatet då saka var oppe i partssamansett utval i Midt-Telemark kommune.
Det var lagt fram forslag om at godtgjersla til ordføraren skal setjast til 100 prosent av løna (godgjeringa) til stortingsrepresentantane med fråtrekk av eit teknisk trekk på 26.730 kroner.

Les meir i papiravisa eller i eavisa på nett.