190328-Matte-ekstra-03-b

Moro med matte

Framme f.v. Hedda Ø. Telseth, Emilie L. Borgersen, Marie Walle, Susanne Opheim, Ida Manheim Sundby og Anders Espedalen. Bak f.v. Julie Marie Digranes Bøen, Miriam Erikstein, Emma G. Mathiesen, Sunniva Langås-Røiland, Marcus Sønstebø Sandnes og Sigurd Flø Jensen. Lærar Dag Arvid Aarskog


Dei brukar ein time ekstra på matte i veka. Viktigaste grunnane er kanskje at dei er ambisjonar og nysgjerrigheit. Og jentene er i fleirtal. 

12 elevar frå niande klassetrinn ved Bø ungdomsskule går kvar tysdag etter at dei vanlege timane er ferdige, opp Gymnasbakken og opp i tredje etasje på Bø vidaregåande skule. Det gjer dei for å ha ein time ekstra med matematikk.

– Kvifor?

Les meir i papiravisa eller eavisa på nett.