190404-FS-Bø-Gullbring-35-

Diskuterer sal av Gullbring-aksjar

Advokat Hans Kristian Nygaard forklarte korleis han meiner kommunen kan sikre seg kontroll over at Gullbring held fram med å vere storstova sjølv om kommunen sel 91 prosent av aksjane.


Kan ein sikre innbyggjarane sine interesser i Gullbring via aksjonær-avtale og vedtekter dersom kommunen sel 91 prosent av aksjane til Studentsamskipnaden?

Det diskuterte politikarane i formannskapet i Bø i eit ekstraordinært møte måndag kveld. Advokat Hans Kristian Nygaard frå konsulentfirmaet KPMG var henta inn for å snakke om korleis ein kan ivareta innbyggjarane sine interesser dersom kommunen sel 91 prosent av aksjane til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Nokre av politikarane var skeptiske.

Les meir i papiravisa torsdag.