TRONGE TIDER: Det blir trongare for kommunane, varslar Fylkesmannen.
Midt-Telemark kommune

Flyttar frå kommunehuset

TOMT FOR FOLK: Bø kommunehus er tømt for folk. Grunnen er oppussing.
Arkivfoto

Måndag og tysdag før påske flytta alle tilsette på kommunehuset i Bø midlertidig ut grunna den kommande oppussinga av huset. Nå har ordførar og rådmann adresse på Bekkevoll i Gullbringvegen, medan staben blir å finne i Gamleveg 46. Servicetorget blir å treffe på Bekkevoll. Sentralbordet er som før tlf 35 05 90 00.