190117-Høgkulen-i-Bø-04-

Høgskulehistoria som nettutgåve

God hjelp: Olav Rovde har hatt god hjelp av Kristin Ødegård Vestgarden i arbeidet med boka om høgskulen i Bø.

29. mai 1970 fatta Stortinget vedtaket som kom til å bli så viktig for Bø: Telemark distriktshøgskule skulle byggjast opp i bygda. I fjor vart historia om høgskulen samla mellom to permar av historikar Olav Rovde. No er boka om denne viktige institusjonen kome ut som digital utgåve.

Rovde opplyser at ein i den samanheng også har nytta høve til å rette nokre feil og gjere nokre mindre redigeringar, det vart for dårleg tid til korrekturlesing i haust.