FORFATTARSTUDIUM: Universitetet i Søraust-Noreg i Bø har god søking til forfattarstudiet.
FORFATTARSTUDIUM: Universitetet i Søraust-Noreg i Bø har god søking til forfattarstudiet.

Stabile søkjartal i Bø

Det er 2006 søkjarar til 995 studieplassar ved Universitetet i Søraust-Noreg si avdeling i Bø. Det er litt over to søkjarar per plass. Det var 768 som søkte om ein studieplass i Bø, to færre enn i fjor.

Det er litt færre søkjarar til nett og samlingsbaserte studiar, men det er framleis 1238 søkjarar til 320 studieplassar.

Det er USN som opplyser dette i ei pressemelding.