190425-Ung-Arena-tilsetting-05-b

Ung Arena har folk, manglar hus

Møteplass: Målet for (f.v.) Trond Garborg, Anne Marie Kaasa, Brita Rønning Iversen og Frøydis Haukeland er å skape ein møteplass for ungdom. Ungdommane skal sjølve vere med og utforme tilbodet.

Det er tilsett to personar i to fulle stillingar i prosjektet Ung Arena, ein prosjektleiar og ein psykolog. Men kvar dei skal halde til er enno ikkje klart.

Styreleiar i Gullbring, Terje Wold, har tidlegare opplyst til Bø blad at det er levert eit tilbod om plass i Gullbring for prosjektet Ung Arena. Styringsgruppa til prosjektet ønskjer seg til Gullbring, men det er enno ikkje klart korleis det blir. Men det er tilsett to personar som skal jobbe med prosjektet på full tid ut 2022 i ei fast og ei prosjektstilling.

Les meir om kven dei er og kva tankar dei har om Ung Arena i papiravisa eller i eavisa.