Bøelva ved Hengebrua 4 sept 2015 2

Jobbar for å opne Hengebrua

Stengt bru. Hengebrua i Øvre Bø er stengt inntil vidare. No kan det gå mot opning for gåande i første omgang.
Foto: Øystein Akselberg

Bø kommune jobbar for å oppgradere Hengebrua i Øvre Bø slik at den i første omgang kan brukast av gåande og syklande. Det bekreftar Lars Tore Svendsen på teknisk etat i Bø kommune til Bø blad i dag. Det er snakk om å forsterke berekonstruksjonane, wire-opphenget og rekkverket i første omgang. Svendsen kan seie at dei satsar på å ha det klart i løpet av andre halvdel av juni.

Teknisk etat jobbar for å ha ei sak klar for politikarane innan midten av mai. Andre etappe av arbeidet blir å gjere tiltak slik at brua kan opnast for biltrafikk også, men det krev eit større budsjett ein dei sit på i dag. Svendsen gjer det klart at tiltaka dei gjer for å opne brua for gåande er naudsynte tiltak som er del av ein plan for å gjere brua klar også for trafikk.