Valdagen-10-

SMS-påminning om valet

Kommunaldepartementet vil prøve å få fleire til stemmeurnene ved hjelp av sms.


Kommunal- og moderniseringsdepartementet har varsla at det vil eksperimentere med tiltak for å auke deltakinga i valet til hausten. Blant tiltaka det vil gjennomføre er varsling til veljarane med SMS. Det skriv departementet i eit brev til kommunane.

SMS-ane vil bli sende til alle som har stemmerett. I tillegg blir det sendt brev spesielt med oppfordring om å stemme til personar som har innvandrarbakgrunn.