default
default

Nye Bø stasjon opnar måndag

Stort asfalteringsarbeid. Det nye parkerings- og trafikkområdet på Bø stasjon har den siste tida blitt asfaltert. Her er både køyremønster og parkeringsområde blitt endra. Foto: Bane NOR Eiendom

Bø stasjon har vore eit anleggs- og byggjeområde siste halve året. Heile parkeringsområde har vore stengt og trafikkområdet ved innkøyringa til stasjonen har også blir bygd heilt om. Den einaste som står att er statua med felespelaren.

Talet på faste parkeringsplassar er 81 og i tillegg er det fem kortidsplassar for gatekjøkkenet og fem korttidsplassar for av- og påstiging til buss og tog. Ein annan stor endring er gjort i stasjonsbygningen: Bø taxi har flytta drosjesentralen til enden som vender mot Borgjabrua og i andre enden er Stasjonsbua flytta inn.

Prosjektet har kosta i alt 11 millionar kroner. Uteområdet med parkering- og trafikkareal har ein prislapp på 8 milliionar kroner og ombygginga av stasjonsbygningen kom på 3 millionar kroner.

Måndag er det offesiell opning med snorklypp, talar og kake. Kulturinnslag blir det også.