190606-Akuttflytprosjekt-03-b

Vil ha betre akutt-flyt

Instruktørar. Frøydis Haukeland (bak t.v.) har med seg fem instruktørar som skal kurse dei tilsette i helsevesenet i Bø og Sauherad. Nr to f.v. bak: Gro Tinnesand, heimesjukepleien, Bø, Mona Storkaas, Sauherad bygdeheim, Odd Bakka, Bø sjukeheim. Framme f.v. Maria Pedersen, heimesjukepleien, Bø, Birte Marten Oswald, Sauherad bygdeheim.

I samarbeid med Sykehuset Telemark vil kommunane Bø og Sauherad sikre god flyt for folk som blir akutt sjuke.

I desse dagar gjennomgår tilsette ved sjukeheimane, heime-tenesta, legekontora og ambulansane i Bø og Sauherad eit spesielt kurs. Det er ein del av akuttkjedeprosjektet.

– Målet er at det skal bli betre pasientflyt gjennom heile kjeda. Det gjeld frå når nokon ringjer frå heimen om at nokon er sjuke til dei som tek imot telefon og pasient på sjukehuset. Det kan vere mange ledd, seier Frøydis Haukeland.