????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Fleire positive til kommunesamanslåing

Fleire innbyggjarar i Bø og Sauherad er på vandring i synet på kommunesamanslåing. Foto: Øystein Akselberg

Sauheringar er fortsatt meir positive til kommunesamanslåing enn bøheringar. Litt fleire innbyggjarar har også endra meining i positiv retning.

Det er under eit år til Bø og Sauherad skal slå seg saman til Midt-Telemark kommune. I ei meiningsmåling gjort for Bø blad av Norfakta markedsanalyse våren 2019, kjem det fram at sauheringane fortsatt er meir positive til samanslåinga enn det bøheringane er. Fleire av dei som tidlegare var mot samanslåing har dessutan endra meining det siste året.

I Sauherad er 69 prosent av innbyggjarane fortsatt for samanslåing. Dobbelt så mange sauheringar har inga meining om saka (20 prosent) enn dei som er mot samanslåing (11 prosent). 

I Bø er biletet litt annleis. Her svarar 52 prosent av innbyggjarane at dei er for kommunesamanslåing i Midt-Telemark. Blant dei som fortsatt er mot samanslåing (27 prosent) og dei som ikkje har nokon meining om saka (21 prosent) er fordelinga ganske jamn.

I begge kommunar er dei kvinnelege innbyggjarane generelt meir positive til samanslåing enn det mannfolka er, men prosentandelen ligg likevel nær totalen i den einskilde kommunen.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på nett.