190613-Gullbring-styret-går-06-b

Styret i Gullbring trekkjer seg

Har blitt avvist: I eit brev til kommunen skriv styret at det har blitt avvist fleire gonger når det har spurt om å bli involvert, blant anna då drifta skulle granskast av eit utanforstande konsulentselskap. F.v. Terje Wold, Eva Rismo, Heidi Troneng og Svein Arntsen.

Terje Wold trekkjer seg som styreleiar i Gullbring, resten av styret gjer det same. Han meiner at kommunen og Gullbring er tent med eit styre som kommunen har tillit til.

Les meir om saka i papiravisa eller eavisa torsdag.