Helle Friis Knutzen, Miljøpartiet De Grønne.
Helle Friis Knutzen, Miljøpartiet De Grønne.

Ja til flygel i Sauherad

Helle Friis Knutzen (MDG) ville heller bruke pengar på anna kulturutstyr til glede for barn og unge. Foto: Gro B. Røiland

Flygel eller ikkje flygel, det var spørsmålet i Sauherad kommunestyre torsdag kveld.

Saka handla om eit konsertflygel i Idunshall på Akkerhaugen, som huskomiteen ønskte at kommunen skulle overta mot å kjøpe nytt el-piano til Idunshall. Flygelet skapte heftig debatt i formannskapet, og saka fekk mange opp på talarstolen også i kommunestyret.

Enden på visa blei at kommunen overtar flygelet for å plassere det i den nye barne- og ungdomsskulen på Gvarv. Skulen blir også base for kulturskulen, samt får kulturhusfunksjon for Sauherad-delen av nye Midt-Telemark kommune.

Les meir om flygelet i papiravisa denne veka og om flygeldebatten i avisa 20. juni.