190613-psu-fn-190607-39-b

Investeringsplanar for totalt 600 millionar kroner

Vil ikkje levere ut skjema: Kommunalsjef Hanne Winberg gjekk igjennom eit par skjema med tal over investeringar i møtet sist fredag. Det eine, eit rekneark med investeringar til nær 400 millionar kroner, ville ikkje programleiar Per Dehli levere ut til pressa.

Investeringar for 378 millionar kroner er vedtekne i Bø og Sauherad kommunar. Ungdomsskulen i Bø er ikkje blant dei, den forsvann ut i budsjettvedtaket i Bø i fjor.  I

Sist fredag hadde kommunalsjef Hanne Winberg gjennomgang av investeringar i Bø kommune og Sauherad kommune i partssamansett utval og fellesnemnda. Til hausten skal det lagast budsjett for Midt-Telemark kommune og dette var del av førebuingane til det.

I dette beløpet er heller ikkje opprusting av kommunehuset på Akkerhaugen med. Prisen på det er komen opp i 32 millionar kroner

Les meir i papiravisa eller i eavisa på nett.