190620-USN-nye-partnarar-03-b

Nye samarbeid for universitetet i Bø

USN med partnarskapsavtalar: Dei nye partnarane f.v. Geir Morten Johansen, Telemark fylkeskommune, Ove Lerdahl, Standard Bio, Helge Kaasin, USN, Petter Aasen, rektor USN, Live Semb Vestgarden, USN, Geir Helge Espedalen, Dyrsku’n, Marit Hoven, Nome videregående skole, Jan Meland, Telefrukt, Anette Myhre Momrak, USN, Annette Bishoff, USN, Tho Do, USN

Universitetet i Søraust-Noreg i Bø inngår stadig nye samarbeidsavtalar. Ein landbrukskonferanse i Bø er blant det som kan kome ut av avtalane.

– Forskingsparken kjem, sa rektor Petter Aasen då ha innleia før ei rekkje bedrifter signerte partnarskapsavtalar med Universitetet i Søraust-Noreg.

Han nemnde også Gullbring og prosessen som Universitetet og Studentsamskipnaden har med kommunen understrekar at ein må akseptere at slike prosessar tekk tid.

I forlenginga av samarbeidet mellom universitetet og det lokale næringslivet ligg det at det skal kome det som rektor kallar ein koplingsboks i form av ein forskingspark.