190801-Holte-Industri-15-b

Tener pengar på byggestraum

Ferievikar. Det er ferietid når Bø blad er innom. Caroline Kisfoss er ferievikar i Holte Industri. Bak t.v. styreleiar Bjørn Koslung og dagleg leiar Jon Hesthag.

Holte Industri passerte nesten 100 millionar kroner i omsetning i fjor og gjekk med overskot. Det har bedrifta gjort dei siste ti åra, og eigarane har kunna ta ut eit pent overskot.

Bedrifta gjekk med 6,8 millionar kroner i pluss i årsresultat etter skatt i fjor. Driftsresultatet var på knapt ni millionar kroner i pluss.

Les meir i papiravisa eller i eavisa på nett.