VIKTIG: Den kommunale støtta var viktig for at Rene Langeveld Sas torde å opne i juni
VIKTIG: Den kommunale støtta var viktig for at Rene Langeveld Sas torde å opne i juni

Dårleg julimånad i Sommarland

Godt resutat i fjor. Rene Langeveld Sas hadde ikkje venta så godt besøk i år som i fjor. Besøket var likevel lågare enn budsjettert.

Juni var bra for Sommarland, men ustabile vêrmeldingar i juli førte til dårlegare besøk. Det blir likevel svarte tal også i år.

Sommarlandsjef Rene Langeveld Sas fortel at dei sette budsjettala for venta besøk godt under fjoråret, men dei har ikkje klart å nå budsjettet. Konkrete tal vil han ikkje ut med, det på grunn av interne retningsliner og at eigarane er eit børsnotert selskap.

– Eg er ganske fornøgd med juni, seier Langeveld Sas.

Les meir i papiravisa eller eavisa på nett.