Val 2019 stemmelokale Gullbring 6389

Slik blir kommunestyret

Folket har talt. Endeleg telling med personstemmer har i dag avklart kven dei 29 personane som skal sitje i kommunestyret er. Her er veljarane i aksjon i stemmelokalet i Gullbring. Foto: Øystein Akselberg

Valoppgjeret for Midt-Telemark kommune er utført i dag. Personstemmer medfører at det er gjort endringar på rekkjefølgja i partia sine kandidatar. Under følgjer dei 29 personane som skal sitje i historias første Midt-Telemark kommunestyre. Merk at det er kandidatar som har bevega seg både opp og ned (og ut) av lista.

Det største hoppet oppover gjer ikkje overraskande Harald Kinck (FrP) som er inne som FrPs 3. kandidat frå plass nummer 21. Han er kåra til valets listehoppar nummer ein! FrP er elles einaste parti som gjer eit skifte i sin førstekandidat. Bjørn Magne Langkås går inn i kommunestyret som partiet sin førstekandidat, medan Tom Ivar Gravklev rykkjer ned til andreplass.

I Senterpartiet har Einar Fagerås kome inn i kommunestyret frå ein 10. plass og Bjørn Bunkholt Sæter frå ein 11. plass.

Arbeiderpartiet har alle sine første seks listekandidatar inne.

I Høgre har Ingemar Bråten rykt opp frå 4. plass til ein 2. plass og dermed eigen stol i kommunestyret.

I MDG har Espen Lydersen sikra seg partiets plass nummer tre som fjerdekandidat.

Midt-Telemark kommunestyre:

Senterpartiet – 9 plassar

1 Siri Blichfeldt Dyrland (1) *) sjå forklaring på parentes nederst

2 Borgar Kaasa (2)

3 Øystein Slettebø (4)

4 Anne Grete Evju (3)

5 Per Simon Slettebø (6)

6 Martin Stærk (7)

7 Einar Fagerås (10)

8 Bjørn Bunkholt Sæter (11)

9 Anund Grane (5)

Arbeiderpartiet – 6 plassar

1 Mette Haugholt (1)

2 Karin Hagen (3)

3 Arvid Hagen (5)

4 Lisa Dawn Paulsen (4)

5 Jon Halvor Svalbjørg (2)

6 Hans Sundsvalen (6)

Høgre – 3 plassar

1 Frode Lieungh (1)

2 Ingemar Bråten (4)

3 Lene Kristin Nordhus (2)

MDG – 3 plassar

1 Ingebjørg Nordbø (1)

2 Helle Friis Knutzen (2)

3 Espen Lydersen (4)

Fremskrittspartiet – 3 plassar

1 Bjørn Magne Langkås (2)

2 Tom Ivar Gravklev (1)

3 Harald Kinck (21)

Venstre – 2 plassar

1 Evy Beate Stykket (1)

2 Steinar Sæland (2)

KrF – 1 plass

1 Torstein Haukvik (1)

Rødt – 1 plass

1 Vidar Jørgensen (1)

SV – 1 plass

1 Per Atle Einan (1)

*) Nummer i parentes er opphaveleg listeplassering innan eige parti. Her kan ein sjå om kandidaten har blitt flytta opp eller ned på lista i forhold til personstemmer.