Eika trafo 1

Gjer tiltak etter straumbrotet

Eika trafo. Skagerak Energi var måndag på plass for å fjerne meir vegetasjon rundt den viktige trafostasjonen i Eikjabygda. Den står for hovudtilførsla til Bø. Arkiv foto.

Skagerak Nett gjer tiltak i Bø etter straumbrotet
 
– Straumbrotet i Bø sundag er beklageleg, og blir teke på største alvor, seier kommunikasjonssjef i Skagerak Energi Thor Bjørn Omnes.
 
Allereie dagen etter straumbrotet som følgje av at Eika trafostasjon i Eikjabygda fall ut på grunn av at fleire tre blåste overende og fall inn i stasjonen, var personell frå Skagerak Nett på plass for å fjerne trer som trugar anlegget.
 
– Me vil gjere avtale med grunneigar, og sørgje for at all vegetasjon som kan utgjere ein trussel for strømforsyninga blir fjerna. Det er ein generell utfordring at det står trer utanfor det ordinære ryddebeltet som er lange nok til å falle inn på leidningane. Derfor gjer me stadig oftare avtale med grunneigarane om å fjerne vegetasjon også utanfor det avtalefesta ryddebeltet. På Eika trafostasjon stod trea utanfor gjerda rundt stasjonen, og utanfor Skagerak Nett sin eigedom, seier Omnes.
 
Troll i ord
 
Fredag før helga, fredag den 13., la Skagerak Energi ut ei nyheitsmelding om fokus på meir rydding av skog langs straumliner og elektriske anlegg.
– Det gjekk troll i ord i den nyheitsmeldinga, innrømmer Omnes.
 
Skagerak Energi annonserte i nyheitsmeldinga at dei vil rydde utanfor det vanlege ryddebeltet.
– Me fjernar ekstra skog for å hindre straumbrot, skreiv dei.
 
Vidare meldte dei at; «Mildere vær gjør at skog og annen vegetasjon vokser raskere enn før. Nå oppsøkes grunneiere langs Skageraks ledninger for å få rydde utenfor det ordinære ryddebeltet. Samtidig økes hyppigheten på linjeryddingen for å redusere risikoen for strømbrudd.»