REDAKTØR: Hilde Eika Nesje i Bø blad.
REDAKTØR: Hilde Eika Nesje i Bø blad. FOTO: Gro B. Røiland

Stabilt opplag for Bø blad

Opplagstala held seg stabile for Bø blad, noko redaktør Hilde Eika Nesje er fornøgd med. Foto: Gro B. Røiland

Opplagstala for fyrste halvår i 2019 viser at Bø blad hadde ein tilbakegang på ni aviser frå fyrste til andre kvartal i 2019. Det gjev eit samla netto opplag for Bø blad på 2554.

Redaktør Hilde Eika Nesje er fornøgd med at avisopplaget held seg stabilt i ei tid da mange opplever stor tilbakegang for papiravisa.

– Me opplever ikkje at folk krafsar på døra etter digitalabonnement, men me ser at det er nødvendig med betre nettavis. Me ser også at brukerbetaling er i ferd med å bli viktigare inntektskjelder for avisene og at me med nettavis kan nå endra fleire yngre brukarar. Så me jobbar med saka, seier Eika Nesje.

Telemarksavisa auka mest i Telemark i andre halvår, med netto auke på 396. Det gav ved utgangen av juni eit totalt netto opplag på 21154. Varden gjekk tilbake med 188, til eit netto opplag på 19389.

Kanalen auka frå fyrste til andre kvartal med 29, til eit netto opplag på 1948. Vest-Telemark blad auka med 18 aviser, og kom ut med eit netto totalopplag i juni på 5137.

Telen går tilbake i fyrste halvår med 98, noko som gjev dei eit netto opplag på 4258.