Bakkjer og Tveiten jaktlag alle 1

Elgjakta starta i dag

Jaktlag. Slik såg det ut rundt kaffibålet på Bakkjer og Tveiten jaktlag i 2011. Arkivfoto.

Haustens store hending for regionens mange jegerar er i dag. I dag startar årets elgjakt i Midt-Telemark. Den varar forøvrig fram til og med vesle julaftan.

Den vanlege rådyrjakta tek også til i dag til, medan hjort har ein kunna skyte på sidan 1. september. Om ein vil ha bever i sikte er det lovleg frå 1. oktober. Småviltjakta på hare og rype tok til 10. september. Den varar elles til 28. februar.