2019-09 Knut Vareide, Telemarksforsking

Bø-forskar med i nytt utval om næringsliv i distrikta

Knut Sveinung Vareide ved Telemarksforsking i Bø er medlem i nytt offentleg utval oppnemnd av regjeringa. Arkivfoto: Øystein Akselberg

Seniorforskar ved Telemarksforsking i Bø, Knut Sveinung Vareide, er ein av sju medlemmar i eit nytt regjeringsoppnemnd utval som skal utreie betydninga privat næringsliv har for levande og berekraftige lokalsamfunn. Det offentlege utvalet skal mellom anna vurdere mulegheiter og hindringar for å utvikle næringsverksemd som lønner seg i distrikta. Leiar for utvalet blir Svein Richard Brandtzæg, som mellom anna har hatt store delar av yrkeskarriera si i Norsk Hydro.

– Dette er problemstillingar eg brenn for. Eit velfungerande næringsliv er sjølve fundamentet for velferdssamfunnet og for levande distrikt. Eg gler meg til å gå i gang med oppgåva, seier Brandtzæg.

Det nye utvalet er eit felles initiativ frå næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren. Sekretariatet for utvalet blir leia av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Formålet med utvalet er å utreie næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. Ein viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive kva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synleggjere kva som fremmar eller hemmar lønnsam næringsverksemd i distrikta, ifølgje ei pressemelding frå Nærings- og fiskeridepartementet.

 Medlemmar i utvalet:

  • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune, Molde
  • Knut Sveinung Vareide, seniorforskar i Telemarksforsking, Bø i Telemark
  • Knut Arne Gurigard, dagleg leiar i Regionrådet for Hallingdal, Hemsedal
  • Kamilla Sharma, administrerande direktør i Innoventus Sør, Kristiansand
  • Merete Nygaard Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks, Tromsø
  • Hanne Alstrup Velure, sjølvstendig næringsdrivande, Lesja