Bed om fleire studieplasar. Rektor Petter Aasen ved USN seier at mange unge kan denne hausten kome til å stå utan både studieplass og arbeid og at USN har kapasitet til å tilby fleire studieplassar. Arkivfoto.
Bed om fleire studieplasar. Rektor Petter Aasen ved USN seier at mange unge kan denne hausten kome til å stå utan både studieplass og arbeid og at USN har kapasitet til å tilby fleire studieplassar. Arkivfoto.

Ønskjer medisinutdanning

Rektor Petter Aasen peikar på at Helse Sør-Øst peikar seg ut som den regionen som bør ta ansvar for å auke talet på legestudentar.


Rektor ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN), Petter Aasen, meiner USN er godt eigna for å byggje opp eit nytt medisinsk fakultet.

Det skriv Aasen på nettsida til USN.

Det er eit offentleg utval som har sett på medisinutdanninga i Noreg og tilrådd at det blir oppretta fleire studieplassar i medisin her i landet.

I artikkelen skriv Aasen at talet på medisinstudieplassar er lågast i Helse Sør-Øst sitt område. Han meiner derfor at Helse Sør-Øst peikar seg ut som den regionen som bør ta ansvar for å auke talet på legestudentar.

Aasen viser til at USN alt har utdanning innan ei rekkje helsefag og ein har solid fag- og forskingsmiljø på fleire sektorarar.