NY SKULE PÅ GVARV. Den sårt tiltrengte nyskulen på Gvarv kostar pengar i den nye kommunen, men den blei ikkje vurdert debattert i samband med skulestruktur før samanslåinga.
NY SKULE PÅ GVARV. Den sårt tiltrengte nyskulen på Gvarv kostar pengar i den nye kommunen, men den blei ikkje vurdert debattert i samband med skulestruktur før samanslåinga.

Anbod for ny skule på Gvarv klart

Skisse av nybygget ved Sauherad barne- og ungdomsskole. Illustrasjon: Bø kommune

Det er kome inn tre anbod på skule på Gvarv. Eit av dei var under grensa som var sett. Det var det Skorve Entreprenør som hadde. Betonmast har klaga og ein ventar på juristane sitt svar.

Den første ordinære saka i Midt Telemark kommunestyre var ny barne- og ungdomsskule på Gvarv. Då saka var oppe i kommunestyret i Sauheard vart det vedteke at saka skulle til bake til kommunestyret etter gjennomført anbodsrunde.

No er anboda klart. Totaltbudsjettet for skulen er på 184,5 millionar kroner.

Les meir i papiravisa eller les saka i eavisa.