180511-USN-nytt-skilt

Gjer som USN, seier NHO


Direktør i NHO, Ole Erik Almlid skryt av Universitetet i Søraust-Noreg (USN) og oppfordrar fleire til å gjere det.

Det er USN sin industrimaster som Almlid meiner fleire bør bruke som mønster for utdanning. Studentane på desse masterprogramma oppheld seg på arbeidsplassen i ei bedrift mesteparten av tida. Undervisninga er samlingsbasert, ofte med støtte av nettundervisning.

USN har utvikla fire nye slike masterområde.