FARE FOR UNDERSKOT: I sakspapira til styret skriv rektor Petter Aasen at det er fare for underskot ved USN utan ein gjer tiltak. 


REELL NEDGANG: Rektor ved USN, Petter Aasen, meiner budsjettforslaget frå regjeringa vil føre til ein reell nedgang i pengane til USN. 

KAN GÅ VIDARE. Rektor Petter Aasen ved USN har fått klarsignal frå styret om å gå vidare med utbyggingsplanane på campus Bø. Arkivfoto.
GRATULERER: – Eg gratulerer fakultetet med eit strålande resultat som har kravd stor arbeidsinnsats, seier rektor Petter Aasen. FOTO: Marta Kjøllesdal

Fem søkjarar til rektorstillinga ved USN


Har søkt. Sitjande rektor Petter Aasen har søkt rektorstillinga ved USN.

Det er fem søkjarar til stillinga som rektor ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN). Det skriv universitetet på nettsida si.

Åremålsstillinga til sitjande rektor, Petter Aasen, går ut ved nyttår. Han har sjølv sagt at dersom det nye styret ønskjer den kompetansen og erfaringa som han har kjem han til å søkje. Ting tyder på at signala har vore positive, for Aasen er ein av dei fem søkjarane.

Styret skal etter planen behandle tilsetjinga i møtet 21. november. Det er engasjert eit rekrutteringsbyrå som ser etter aktuelle søkjarar. Styret kan velje å vurdere ein eller fleire av desse, sjølv om dei ikkje står på søkjarlista, skriv USN.

Desse søkjer stillinga som rektor ved Universitetet i Søraust-Noreg:

  • Petter Aasen (66), Åsgårdstrand. Rektor og professor i pedagogikk
  • Jørgen Almlund (57), Hafrsfjord. Sjølvstendig næringsdrivande
  • Jarle Tommy Bjerkholt (55), Stavern. Viserektor for forsking, innovasjon og internasjonalisering, USN.
  • Thorbjørn Johan Gaarder (64), Oslo. Chief Credit Officer
  • Egil Trømborg (54), Drammen. Eigar av T2B consultancy