191107-Skatt-Anicura-Dyreklinikken-Moen-design-10-b

Tener betre i Sauherad enn i Bø

Vegg i vegg. Pø Brenna ligg kontoret der veterinær Inge Vogt Engeland arbeider. Han er nummer to i inntekt i Sauherad. Vegg i vegg ligg Moen Design, firmaet til Arne Ingvar Moen som er nummer fire på formuelista.

Sauheringane på topp ligg godt over bøheringane både i formue, inntekt og skatt. Bare ei kvinne er med på listene.

Thor Olav Eikeland Sperre toppar alle lister i Sauherad. Gründeren har 85 millionar kroner i formue, 14 millionar i inntekt og betalte 5 millionar i skatt.

Sperre har fleire store selskap på Notodden, blant anna Telemark Teknologipark AS og deler av Sperre AS. Sistnemnde hadde i fjor driftsinntekter på 98 millionar kroner og årsresultat på 18,7 millionar kroner.