B-kommunehus-Helstad-og-Saga-14-nov-2019-8785

Nytt kommunehus forseinka:

Tre veker forseinka