Kritikkverdig. Einar Fagerås meiner det er kritikkverdig at kommunale vedtak ikkje blir følgd betre opp enn det har blitt i Gullbringsaka.
Kritikkverdig. Einar Fagerås meiner det er kritikkverdig at kommunale vedtak ikkje blir følgd betre opp enn det har blitt i Gullbringsaka. FOTO: Marta Kjøllesdal

Ikkje negative til Samskipnaden