Treng innspel om Lifjell, parkering, strandsone og bustadfelt