Renovasjonsbil i grøfta: Ein av Sunde Renovasjon og Gjenvinning sine bilar ligg velta nedanfor vegen i Liheia. Her er folk frå redningsbilen i gang med å få søppelbilen opp på vegen att. Foto: Øystein Akselberg
Renovasjonsbil i grøfta: Ein av Sunde Renovasjon og Gjenvinning sine bilar ligg velta nedanfor vegen i Liheia. Her er folk frå redningsbilen i gang med å få søppelbilen opp på vegen att. Foto: Øystein Akselberg

Søppelbil på glatta i Bø