VOND SIRKEL. Ingrid Ellingbø Kaasa peikar på at politikarane gir med ei hand og tek med den andre når dei aukar eigedomsskatten.
VOND SIRKEL. Ingrid Ellingbø Kaasa peikar på at politikarane gir med ei hand og tek med den andre når dei aukar eigedomsskatten. FOTO: Marta Kjøllesdal

Får 30 prosent auke i eigedomsskatt