Universitetet i Søraust-Noreg heidra med gjev pris