Torbjørn Børte:

Skal kulturanlegget vårt gå på billegsal?