Spirallegesaka:

Kommunen søkjer Fylkesmannen om pengar