UNG. Guten fekk mildare dom på grunn av alder då saka var oppe i Aust-Telemark tingrett på Notooden.
Telemark tingrett, Notodden FOTO: Gro B. Røiland

Dømd for truslar