Karin Hagen, Arbeiderpartiet
Karin Hagen, Arbeiderpartiet

Manglar helsesjukepleiar

– Det står ingen ting om at det manglar helsesjukepleiar på Folkestad.

Det sa Karin Hagen, Ap, då kommunestyret gjekk gjennom tilstandsrapporten  for skulen i Bø og Sauherad i 2018/2019. Ho sa at det er sterkt tilrådd at førsteklassingane har helsesamtale, det kan dei ikkje på Folkestad. Problemet er at skulen manglar rom.

Kommunedirektør Åse Egeland opplyste at det blir jobba med ei løysing som ho trur blir bra. Det inneber bruk av brakker som ein eigentleg tenkte til ungdomsskulen.