GRENDEREVYEN: Grenderevyen tar scenen 7. og 8. februar. Førehandssalet tyder på fulle hus.  Foto: Øystein Akselberg
GRENDEREVYEN: Grenderevyen tar scenen 7. og 8. februar. Førehandssalet tyder på fulle hus. Foto: Øystein Akselberg

Revy frå dei i midten