Næringslivet om kommunesamanslåing: 

– Liten forskjell for næringslivet