MIDT-TELEMARK MUSEUM: Jorid Vale og Finn Rønning sit i styret for Midt-Telemark museum, ei samanslåing av fem organisasjonar som jobbar for å ta vare på materiell- og immatreriell kulturarv i Midt-Telemark. 									Foto: Gro Birgitte Røiland
MIDT-TELEMARK MUSEUM: Jorid Vale og Finn Rønning sit i styret for Midt-Telemark museum, ei samanslåing av fem organisasjonar som jobbar for å ta vare på materiell- og immatreriell kulturarv i Midt-Telemark. Foto: Gro Birgitte Røiland

Saman for kulturhistoria