Styret i Bøker i Bø 2019 Hilde Pedersen, Margit Ims og Ingebjørg Nordbø april 2019 0297
Bøker i Bø 
leser fra Judith Hermanns Sommerhus, senere
KOMMUNALT ANSVAR: Kultursjef i Midt-Telemark, Hilde Pedersen (t.v.), meiner kommunen har eit stort ansvar for å tilretteleggje for og samarbeide med frivillige lag og organisasjonar. Her saman med Margit Ims og Ingebjørg Nordbø (t.h.) som arbeider frivillig for bokfestivalen Bøker i Bø.

Stort frivillig engasjement i Midt-Telemark